GreenCleanGroup

Услуги за вашата сграда


Setting
 • Search area
  • Site
  • Web
 • Search type
  • Web
  • Image
  • News
  • Video
 • Powered by EGCG

Всяка сграда и нейните обитатели имат различни нужди и потребности. Затова ние Ви предоставяме възможността сами да съставите пакети услуги които да ползвате. Всяка от предлаганите от нас услуги може да се ползва индивидуално и цената и не следва да бъде променена.

1. Почистване на входа

Измитане и измиване на общите части на сградите (стълбища, фоайе, между етажни площадки, обслужващи коридори асансьор, парапети, первази, врати, прозорци). Почистването се извършва от професионални хигиенисти по предварително установен график, като за качеството се следи от инспектори. Използват се професионални препарати за всички видове настилки и повърхности (Kimberly-Clark; Kleen Purgatis).

Почистване на входа веднъж седмично 115,00 лв. месечно

Почистване на входа два пъти седмично 225,00 лв. месечно

2. Поддръжка на прилежащите зелени площи

Услугата включва поддръжка на съществуващите растения. Два пъти седмично поливка. Веднъж седмично косене на тревната настилка. Ежеседмично почистване и плевене. Веднъж сезонно пресявка на тревната настилка. До 100 м2

-180,00 лв. месечно

3. Поддръжка и смяна на ел.крушки и фасонки.

Поддръжка и смяна на ел. крушки и фасонки във общите части на входа. Констатиране и локализиране на други проблеми по ел. инсталацията в общите части.

- 75,00 лв. месечно

4. Превантивна борба с вредителите – дезинфекция и дератизация

Превантивна борба с вредители дезинсекция и дератизация, на общите части на сградите (в т.ч. стълбища, между етажни пространства и площадки, мазета, тавани и др.)срещу: мравки, хлебарки, кърлежи, мишки.

- 50,00 лв. месечно

5. Поддръжка на асансьор

Гаранционно и извънгаранционно обслужване и профилактика на пътнически и товарни асансьори. 24 часова аварийна служба за заседнали хора.

- 12,00 лв. на спирка месечно

 

6. Приблизителни режийни и консумативи на входа

Средно месечно изчислена сума за изразходваната от ЕС електрическа енергия, вода. Всички средства над събрани при изравнителни фактури се досъбират или над събраната сума отива в касата за „Възстановяване и развитие” на ЕС

- 85,00 лв. месечно

7. Фонд “Ремонт и обновление” съгласно чл.11, ал.1, т.7 от ЗУЕС

Събиране на средства за възстановяване и развитие на прилежащите общи части, извършване на дребни ремонтни дейности свързани с амортизирани, повредени или счупени части /стъкла, врати, парапети, осветителни тела и др./ на сградата.

- 5,60 лв. месечно/% ид. част

    8. Портиер

Осигуряване на 12/24 часов режим на живо наблюдение и контрол на достъпа до сгради, комплекси, гаражи и др. Изготвяне и налагане на стандарти за работа.

Денонощен пост – 3600,00 лв. месечно

Нощен пост – 1850,00 лв. месечно

Дневен пост – 1500,00 лв. месечно

9. Административно управление

1. Поемане и изпълняване на функцията на Управител на ЕС по ЗУЕС в т.ч. организиране и провеждане на Общи събрания ,изготвяне и съхранение на документацията свързана с общите събрания на съсобствениците, изготвяне и поддържане на книга на собствениците по ЗУЕС, уреждане на взаимоотношения с общината и др. институции, изготвяне на 6 м. отчети за извършената работа и състоянието на сградата.

2. Поемане и изпълняване на функциите касиер на ЕС. Изготвяне на годишни финансови и бюджетни отчети и доклади представяни пред ОС на ЕС Таксата включва

заплащане консумативите на входа както и разноските по индивидуалното събиране на дължимите такси към обслужващите фирми.

 

Можем да Ви предложим цена за тези услуги след направен оглед !


* Съсобствениците са солидарно съучастни към разноските по закупуването на резервни части или за ремонтирането на такива в случаите когато това трябва да бъде извършено от трети лица и парите в касата за възстановяване и развитие не достигат или такава не е организиранa.

 

Цените са примерни и са изчислени на база 6 етажна сграда с 18 апартамента.

За да изготвим конкретна ценова оферта моля да се свържете с нас за да направим оглед на Вашата сградата.

0898 673 086

София

 Вход за клиенти