GreenCleanGroup

Услуги за вашата сграда

Термографията е безразрушителен метод за обследване на сгради и техническо оборудване чрез инфрачервено визуализиране, базиран на стандарт EN 13187:1999. Използва се от 1960г. насам, като първоначално се прилага при космически и военни технологии, а по-късно – в промишлеността, медицината и при поддръжка, експлоатация и ремонт на сгради.

FLIR0011FLIR0012FLIR0013FLIR0014

 

Инфрачервената термография е метод за диагностичен на потенциални проблем в сгради, включително проникваща вода, загуба на топлина или охлаждане, запушвания във ВиК системата, неправилно функционираща механични с-ми, претоварвания на ел. инсталации, мерене температура на хора, животни, повърхности и множество други приложения.

 FLIR0023FLIR0022§

 

Основно предимство на термографското обслужване е, че предоставя различен поглед върху моментното състояние на вашият водопровод, канализиация или сграда отвън или от вътре по начин които обикновенно/невъоръжено око. Инфра червената камера или така наречената Термо камерата, позволява.

FLIR0021FLIR0020

 

 

 

София

 Вход за клиенти