GreenCleanGroup

Услуги за вашата сграда


Setting
 • Search area
  • Site
  • Web
 • Search type
  • Web
  • Image
  • News
  • Video
 • Powered by EGCG

От момента в които получим вашето запитване, ние започваме бързо и отговорно да следим за изпълнението на вашата поръчка.
За да сте сигурни, че всяка поръчка е изпълнена коректно и навреме, ние ви предлагаме да се запознаете със стъпките, през които минава всяка поръчка от получаването и до формирането на крайната сметка.

 1. Получаване на заявката
 2. Заявката се преглежда от Управителите на „Грийн Клийн Груп”
 3. Прави се оглед на сградата (обекта) с цел да се уточнят спецификациите на работата и нуждите на клиентите
 4. Изготвя се договор и се уточняват параметрите по него ( за видовете, честотата и цена на предоставяните услуги )
 5. Поръчката се разпределя по съответните звена с цел включването им в график
 6. Услугите са доставени
 • посещаване на обекта от ръководителите с цел проверка на качеството и изчистване забележките на клиентите
 • редовно инспектиране на обекта от техници за проверка изправността на сградните инсталации
 • отстраняване на възникнали повреди

Четири месечни отчети за предоставените услуги с фактура за предоставените услуги и изпращана на адреса за кореспонденция с клиента

Галерия

София

 Вход за клиенти